Introducing Principles to Financial Accounting

De jaarrekening

Iedere ondernemer heeft behoefte aan inzicht in de financiële administratie. De jaarrekening is daarvan het sluitstuk. Deze feitelijk historische financiële informatie dient vaak als uitgangspunt voor toekomstige beslissingen. De noodzaak van juiste informatieverstrekking is dus erg groot. Onjuiste informatieverstrekking kan verregaande (financiële) gevolgen hebben.

Niet voor elke onderneming is de vraag naar financiële informatie gelijk. Iedere onderneming heeft tevens zijn/haar eigen specifieke kenmerken. Ook hier geldt dat samen met de ondernemer wordt geïnventariseerd aan welke financiële informatie behoefte is, rekening houdende met bestaande wettelijke regelgeving hieromtrent. Ook de externe berichtgeving naar derden is niet voor iedere onderneming van dezelfde aard en omvang. Zo zijn er duidelijke verschillen tussen bijvoorbeeld een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap etc.

Aan het eind van het jaar stellen we een jaarrekening voor u op. Voor de ZZP- er en VOF, bestaat deze uit 2 aangiftes. De winstaangifte van het bedrijf en de aangifte inkomstenbelasting van privé, waar de winst of verlies uit het bedrijf in opgenomen is.

Voor BV’s zullen we voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening een afspraak maken om de administratie door te nemen en bijvoorbeeld de post onderhanden werk op te voeren. De jaarrekening van een BV bestaat uit de Balans en W&V rekening en op basis van deze gegevens zal de aangifte vennootschapsbelasting worden ingediend. Daarnaast kunnen we ook de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel verzorgen.

Mocht u op een gegeven moment een accountantsverklaring nodig hebben, beschikken wij binnen ons netwerk over accountants, die alleen voor die specifieke klusbehoefte worden ingehuurd.

How to Write Stunning Blog Post Titles

Graag nodig ik u uit.

Wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen.