Salarisadministratie

Voor ondernemers met personeel is de loonadministratie een groot struikelblok. Zelfs bedrijven die hun eigen boekhouder in dienst hebben besteden dit onderdeel van de administratie vanwege het specialistische karakter van de werkzaamheden vaak uit. Uw loon- en salarisadministratie is een zaak van grote zorgvuldigheid.

Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben. De berekening van sociale verplichtingen en werknemersverzekeringen, de bijtelling van vakantiegeld, de vaststelling van subsidies op arbeid; kortom alles wat van belang is met de conversie van bruto- naar nettoloon, is een terrein waarop alleen de echte expert u naar behoren kan adviseren.

Introducing Principles to Financial Accounting
Payroll

Naar wens kunnen we uw financiële administratie uit handen nemen. We vragen u dan uw financiële gegevens per maand, per kwartaal of per jaar aan te leveren. Dit kan persoonlijk, per post of per mail, wat voor u het beste uitkomt. Vervolgens zullen we uw financiële gegevens verwerken in de ons administratiepakket Twinfield en de gevraagde aangiftes indienen, zoals de omzetbelasting of de winstbelasting.

Heeft u een eigen administratiepakket? geen zorgen we zijn van alle markten thuis en komen graag bij u op langs om uw financiële administratie te verwerken en te bespreken.

Indien gewenst kunnen we u een tussentijdse rapportage verstrekken, zodat u ook direct en altijd inzicht heeft in uw financiële positie en of uw eventueel moet bijsturen.

Accounting resources

Wat verzorgen we voor u:

Checking the Books

 • Aan- en afmelden van uw personeel bij diverse instanties,
  zoals Belastingdienst, pensioen en UWV
 • Aangifte loonbelasting
 • Loonstroken verzorgen
 • Jaarwerk/opgaven verzorgen.
 • Journaalpost aanleveren t.b.v. verwerking
  in uw administratie

Extra diensten

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Bruto- / nettoberekeningen

Graag nodig ik u uit.

Wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen.